51 90 22 70 mrs@ross-koreskole.dk

Generhvervelse af kørekort

Har du fået frakendt din førerret og ønsker at få den igen, tilbyder vi hos Ross Køreskole generhvervelse af kørekort til personbil B. At generhverve betyder, du kan få din førerret igen, såfremt du opfylder visse betingelser. En betingelse for din generhvervelse af kørekort er, at du består en kontrollerende køreprøve. Og skyldes din frakendelse spirituskørsel, kan en anden betingelse være, at du skal gennemføre et kursus i alkohol/ narko/ trafik også kendt som et ANT-kursus.

At have mulighed for at sætte sig bag rattet og færdes som bilist i trafikken er væsentligt i de flestes liv. Dette gælder både i forhold til transport til og fra job og uddannelse, men også i relation til aktiviteter i fritiden. Hos Ross Køreskole står vi klar til at hjælpe dig med generhvervelse af kørekort, så du hurtigt kan få dit kørekort tilbage og sikkert og trygt komme ud på vejene.

Betinget frakendelse af kørekort

Der er stor forskel på en betinget frakendelse af kørekort og en ubetinget frakendelse af kørekort, hvilket også har betydning for, hvornår du kan starte på generhvervelsen af kørekortet. Hvis du får frakendt din førerret betinget, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode, hvis du:
-består en kontrollerende køreprøve, som består af en teoretisk og en praktisk prøve
-ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Hvis du gør det, vil du miste dit kørekort ubetinget for en periode på mindst 6 måneder

  • Er din førerret frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op på en af landets kommuner og medbringe:
    en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret, når du møder op
  • dit kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas

Har du ingen af ovenstående, skal du medbringe:

  • en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation
  • dit brev vedrørende frakendelsen, hvor det fremgår, hvornår du skal til kontrollerende prøve

Hvis din førerret er blevet frakendt betinget, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve. Det vil fremgå af politiets afgørelse, hvornår der er frist for at have bestået den kontrollerende køreprøve. Såfremt din førerret er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel efter den 1. september 2015 eller derefter, skal du tage et ANT-kursus, inden du kan generhverve din førerret.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Ved en ubetinget frakendelse af førerretten, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først påbegynde din generhvervelse af kørekortet, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Har du været frakendt 3 år eller mere, får du med en generhvervelse af kørekortet kun kørekort til kategori B. Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til en kontrollerende prøve i de kategorier, som du gerne vil have tilbage. Er din førerret blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op på en af landets kommuner og medbringe:

  • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret, når du møder op
  • et gyldigt pas

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe:

  • en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation
  • et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort

Når politiet har godkendt din ansøgning, skal du huske at informere kommunen, så kommunen kan foretage den sidste kontrol af ansøgningen, før der kan bestilles tid til en kontrollerende prøve. Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du også gennemføre et ANT-kursus, før du får lov til at gå op til den kontrollerende prøve for generhvervelse af dit kørekort. Kom sikkert tilbage bag rattet og tilmeld dig allerede i dag generhvervelse af kørekortet. Vi står klar til at hjælpe dig, og er der noget, du er i tvivl om, står vi gerne til rådighed på tlf. 51 90 22 70 eller mrs@ross-koreskole.dk.