51 90 22 70 mrs@ross-koreskole.dk

Grønlandsk kørekort til dansk

Er dit kørekort udstedt på Grønland, og har du sædvanlig bopælspligt i Danmark, er det muligt at få sidestillet dit grønlandske kørekort med et dansk kørekort, hvilket giver dig stor frihed og uafhængighed.

Kørekortet er essentielt for mange både professionelt og personligt, hvorfor vi hos Ross Køreskole tilbyder sidestilling af grønlandske kørekort, så du med et grønlandsk kørekort til dansk let kan beholde retten til at føre de køretøjer, som fremgår af dit eksisterende førerbevis.

Ændr dit grønlandske kørekort til dansk

Ønsker du at ændre dit grønlandske kørekort til dansk, skal du kunne dokumentere at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed hos en godkendt, dansk kørelærer. Disse lektioner skal indeholde by-, landevejs-, og motorvejskørsel. Blanketten til dokumentation for gennemførte lektioner finder du her.

Herefter vil dit grønlandske kørekort i enhver henseende blive sidestillet med et dansk kørekort, hvilket giver dig ret til at føre de samme køretøjer i Danmark, som du er berettiget til på Grønland. Det er dog kun muligt at få sidestillet et grønlandsk kørekort til dansk, frem til du fylder 70 år.

Tilmeld dig sidestilling af grønlandsk kørekort

Udover sidestilling af dit grønlandske kørekort er det også muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark at få ombyttet et grønlandsk kørekort til dansk ved aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.

Med vores store erfaring inden for færdselssikkerhed, undervisning og drift af uddannelsescenter er du sikret de bedste rammer for din sidestilling af grønlandsk kørekort eller ombytning af grønlandsk kørekort til dansk, så du trygt kan sætte dig bag rattet og komme ud i trafikken. Tilmeld dig i dag og har du yderligere spørgsmål om et grønlandsk kørekort til dansk, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 51 90 22 70 eller mrs@ross-koreskole.dk. Vi glæder os til at hjælpe dig med sidestilling af grønlandsk kørekort eller ombytning af grønlandsk kørekort til dansk.