51 90 22 70 mrs@ross-koreskole.dk

Kørselsforbud

Har du fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Et kørselsforbud er gældende for personer, der ikke har haft kørekort i mere end 3 år. Kørselsforbuddet kan ske som følge af spirituskørsel, at du kører for stærkt eller begår en anden grov overtrædelse af færdselsloven.

Du kan først få kørekortet tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende prøve, der består af både en teoriprøve og en praktisk prøve. Har du flere kategorier i dit kørekørt, må du efter en bestået prøve køre dem alle igen.

Særlig køreundervisning efter kørselsforbud

Hos Ross Køreskole hjælper vi dig videre efter dit kørselsforbud. Vi tilbyder undervisning til generhvervelse af kørekort til personbil B efter kørselsforbud. Den særlige køreundervisning, du skal have efter et kørselsforbud, skal ske hos en godkendt kørelærer og omfatter fire udvalgte dele af den uddannelsesplan, som gælder for den almindelige køreprøve til kategori B. De fire punkter er:

  • trafikadfærd
  • grundregler for bilkørsel
  • manøvrer på vej
  • særlige risikoforhold

Derudover skal undervisningen bestå af mindst 8 lektioner á 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner á 45 minutter i skolevogn. Ligeledes skal undervisningen strække sig over mindst 8 undervisningsdage. Skyldes dit kørselsforbud forhold som narkokørsel og spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du gennemføre et alkohol/ narko/ trafikkursus også kendt som ANT-kursus for at få retten til at føre bil tilbage. Du skal gennemføre ANT-kurset, inden du ansøger om den kontrollerende prøve, da kursusbeviset skal vedlægges ansøgningen. I visse tilfælde er både ANT-kursus og særlig køreundervisning gældende for at kunne aflægge den kontrollerende prøve.

Køreforbud – tilmeld dig her

Hos Ross Køreskole hjælper vi dig med at komme sikkert ud på vejene så tilmeld dig vores forløb efter køreforbud og få dit kørekort igen. Har du spørgsmål til generhvervelse efter kørselsforbud, står vi klar med rådgivning og vejledning på tlf. 51 90 22 70 eller mrs@ross-koreskole.dk.